Bogen om "Det gamle Them"

Egnsarkivet er i gang med at lave en bog om det gamle Them i lighed med den, der er lavet om Bryrup, Salten og Gjessø.  Bogen vil beskrive de historiske oplysninger om husene i den gamle del af Them by.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som hver især bidrager med deres viden om de gamle ejendomme.
 

Indsamling af oplysninger

I forbindelse med udarbejdelse af af bogen er det nødvendigt, at indhente nogle oplysninger hos husejerne. Der er derfor udarbejdet et spørgeskema, som vil blive udsendt til de berørte. Vi håber alle vil udfylde skemaerne, da oplysningerne er vigtige.

Fotografering

Der vil i løbet af arbejdsperioden blive taget billeder af huset til brug for bogen. Derfor kan det opleves, at der går en person rundt og tager billeder. Primært af huset som det ser ud fra gaden, men nogle gange er det nødvendigt at gå ind på grunden. Hvis det er nødvendigt at gå ind på grunden, vil vi forsøge at kontakte dig forinden.

Gamle fotografier

Hvis nogen ligger inde med gamle fotografier af huse og bygninger fra Them, vil vi gerne låne dem.
Egnsarkivet f. tidl. Them Kommune | Østervang 1, 8654 Bryrup  | Tlf.: 2125 2303